ZÁŘÍ

KOUZELNÁ SLOVÍČKA

Pár kouzelných slovíček při sobě vždy nosím,

naschledanou, dobrý den, děkuji a prosím.

Pusinka by se zlobila, kdyby ošklivě mluvila.

Raději se usmívá a hezky si povídá.

TĚŠÍME SE DO ŠKOLKY

Každé ráno vstávám rád, spěchám do školky si hrát.

Z písku stavíme si hrady, mám tu samé kamarády.

Kubík, Sára, Majdička, to je naše školička.

Než se máma z práce vrátí, čas se mi tu pěkně krátí.

Hraní, hřiště, svačinka a už je tu maminka.

ŘÍJEN

HRUŠKA

Spadla hruška zelená, odřela si kolena.

Teď tu pláče na zemi. Dobré léky dejte mi.

Hruška pláče, naříká, že z ní šťáva utíká.

Proč jsi dolů padala, vždyť jsi ještě nezralá.

ZE SADU

(Píseň na notu-Koulelo se koulelo, červené jablíčko)

Jedna hruška s jablíčkem řekli si, jsme zralí dost.

Opustili rodný strom, vyšli světem pro radost.

A jak tak kráčí světem, mávají hodným dětem.

My jsme hruška s jablíčkem, běžíme za sluníčkem.

ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY

Píseň

Šel zahradník do zahrady s motykou, s motykou.

Vykopal tam rozmarýnu velikou, velikou.

Nebyla to rozmarýna byl to křen, byl to křen.

Vyhodil ho zahradníček z okna ven, z okna ven.