Školní jídelna

Stravování v mateřské škole

Školní stravování zabezpečuje Základní škola Žeravice. V mateřské škole máme jen výdejnu.

Jídlo se dováží 2 x denně - v 7.30 přesnídávka, v 11.30 oběd a odpolední svačina. Dovoz stravy včetně pitného režimu zajišťujeme prostřednictvím dopravce Menšíková Marie - ATD, Žeravice.

Pitný režim je dětem k dispozici po celý den.

Stravné se platí vždy na začátku měsíce na ten daný měsíc, prostřednictvím internetového bankovnictví na účet školní jídelny Žeravice. Na konci školního roku se vracejí případné přeplatky.   

    

Cena stravného:

                               děti do 6 let               děti 7 a více let (odložená školní docházka)

přesnídávka                     9,-                          10,-

oběd                              25,-                        27,-

svačina                            8,-                         8,-

celkem                          42,-                        45,-

Omlouvání:

V případě dopředu známé nepřítomnosti dítěte omluví zákonný zástupce jeho nepřítomnost den předem telefonicky nebo e-mailem (viz Kontakty) přímo ve školní jídelně v Žeravivích.

V případě náhlé nepředvídané nepřítomnosti dítěte (např. onemocnění, úraz) může zákonný zástupce dítě omluvit ještě ten den telefonicky nebo e-mailem (viz Kontakty) ve školní jídelně nejpozději do 7.15 hod. Po této hodině nelze již stravu odhlásit.

Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známá, mohou si zákonní zástupci za první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout jídlo ve školní jídelně - výdejně od 11.30 do 12.00 hod.

Po nepřítomnosti dítěte v mateřské škole je nutno dítě ke stravě opět přihlásit den předem a nebo dítě přivést nejpozději do 7.15 hod. dne nástupu do mateřské školy.