AKCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Soutěž ve sběru starého papíru září 2018 – květen 2019

> Plavání říjen - prosinec 2018

> Keramika říjen 2018 – květen 2019

> Den otevřených dveří (při zápisu dětí do MŠ) 2. – 16. květen 2019

> Návštěva místní knihovny a knihovny v Kyjově březen 2019

> Exkurze (hasiči, policie, knihovna) březen - květen 2019

> Výstavy dle nabídky a možností

> Filmové představení pro děti (Kyjov) 3 - 5 x do roka (dle možností)

> Divadla (v MŠ nebo v Kyjově) 3 - 5 x do roka (dle možností)

> Výlety dle možností a nabídky

> Schůzka rodičů březen 2019

 

> Dýnijáda aneb Strašidlácké odpoledne 19. září 2018

> Podzimní dílnička 17. října 2018

> Vánoční dílnička 28. listopadu 2018

> Mikuláš v MŠ 5. prosince2018

> Mikulášská besídka (společně s obcí) 1. prosince 2018

> Vánoce v MŠ – adventní čas 26. listopadu – 21. prosince 2018

> Strojení vánočního stromu 30. listopadu 2018

> Vánoční besídka 19. prosince 2018

> Dětský krojový ples 26. ledna 2019

> Karneval 23. února 2019

> Jarní dílnička 20. března 2019

> Den matek 15. května 2019

> Školní výlet červen 2019

> Dětský den v MŠ 31. května 2019

> Poslední zvonění 19. června 2019

> Den dětí (společně s obcí) červen 2019