Kalendář akcí

Ø Soutěž ve sběru starého papíru---- září 2019 – květen 2020

Ø Plavání říjen ---- prosinec 2019

Ø Keramika říjen 2019 –-- duben 2020

Ø Den otevřených dveří (při zápisu dětí do MŠ) ----2. – 16. květen 2020

Ø Návštěva místní knihovny a knihovny v Kyjově ----březen 2020

Ø Exkurze (hasiči, policie, knihovna) ----březen - květen 2020

Ø Výstavy dle nabídky a možností

Ø Filmové představení pro děti (Kyjov) 3 - 5 x do roka (dle možností)

Ø Divadla (v MŠ nebo v Kyjově) 3 - 5 x do roka (dle možností)

Ø Výlety dle možností a nabídky

Ø Schůzka rodičů ----březen 2020

Ø Dýnijáda aneb Strašidlácké odpoledne---- 18. září 2019

Ø Podzimní dílnička (Den pro babičku a dědu)---- 16. října 2019

Ø Vánoční dílnička (Den pro rodinu)---- 28. listopadu 2019

Ø Strojení vánočního stromu---- 3. prosince 2019

Ø Mikuláš v MŠ ----4. prosince2019

Ø Mikulášská besídka (společně s obcí)---- 7. prosince 2019

Ø Vánoce v MŠ –-- adventní čas 25. listopadu – 22. prosince 2019

Ø Vánoční besídka---- 20. prosince 2019

Ø Dětský krojový ples---- 1. února 2020

Ø Karneval---- 29. února 2020

Ø Jarní dílnička (Den pro tátu)---- 18. března 2020

Ø Den matek ----14. května 2020

Ø Školní výlet---- červen 2020

Ø Dětský den v MŠ---- 1. června 2020

Ø Poslední zvonění---- 17. června 2020

Ø Den dětí (společně s obcí) ----červen 2020