Zápis k předškolnímu vzdělávání pro rok 2021-2022

Zápis dětí

k předškolnímu vzdělávání

 do Mateřské školy Žádovice pro školní rok 2021 - 2022

 

Potřebné doklady k zápisu:

-Vyplněná „Žádost o přijetí dítěte“

- Čestné prohlášení k očkování (pokud není možné získat potvrzení o očkování od lékaře)

- Kopie očkovacího průkazu dítěte

- Kopie rodného listu dítěte

Žádost  a Čestné prohlášení jsou

- ke stažení na webových stránkách školy www.ms-zadovice.cz,

- k vyzvednutí přímo v mateřské škole po předchozí domluvě na tel. 606 664 782.

Žádosti s potřebnými doklady můžete předat

-do poštovní schránky MŠ od 3.5. do 15.5.2021 v zalepené obálce s nápisem ZÁPIS,

- osobně v MŠ ve středu 12.5.2021 od 16.00 do 17.00 hod. bez přítomnosti dětí. 

OŠETŘOVNÉ

Vláda na svém jednání ze dne 26. 2. 2021 vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci přijala krizové opatření, kterým se nad rámec přijatých opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v MŠ.

 Informace k ošetřovnému najdete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 Naše mateřská škola zahajuje od pondělí 1. 3. 2021 distanční vzdělávání předškoláků, informace dostanou rodiče těchto dětí do e-mailu.

Distanční vzdělávání je pro tyto děti povinné.

V případě potřeby pište zprávu na: mszadovice@ms-zadovice.cz

 Přejeme všem pevné zdraví a věříme, že se brzy zase uvidíme!

Kolektiv MŠ Žádovice

Školní akce

Školní rok 2020/21

 

Veškeré akce jsou na doporučení MŠMT zrušeny s ohledem na epidemiologickou situaci s koronavirem.

O případných změnách budete informováni na webových stránkách školy a nástěnkách MŠ.

Děkujeme za pochopení.

Termíny vybírání školného:

Školné se bude řešit až po ukončení této výjimečné situace.

PLAVÁNÍ

Plavání je pro tento školní rok ZRUŠENO

Sběr

Prosíme rodiče, aby nevozili starý papír.

Soutěž ve sběru starého papíru je zrušena.

Děkujeme za pochopení.

Keramický kroužek:

Keramický kroužek je pro tento školní rok zrušen.