Důležité.

DODRŽUJTE preventivní opatření MŠ

vzhledem ke COVID-19

 

1) Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota, dušnost, bolest v krku, průjem, bolesti svalů a kloubů, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) nesmí do školy vstoupit a ani žádné dítě nebude přijato do kolektivu

 

2) Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, doloží-li o tom potvrzení od praktického lékaře pro děti a dorost

 

3) Do MŠ přichází i odchází dítě v doprovodu jednoho člena rodiny

 

4) Po vstupu do budovy doprovázející osoba používá ochranou roušku a provede sobě i dítěti dezinfekci rukou

 

5) Doprovázející osoba svůj pohyb v budově omezí pouze na nezbytně nutnou dobu (předání a převzetí dítěte)

 

6) Každé dítě bude mít stabilně v šatně jednu roušku ve chráněném obalu pro případ přítomnosti osoby s pozitivním nálezem v budově

 

7) Prosím dohlédněte na to, aby si děti z domova nepřinášely žádné předměty, hračky, plyšáky

Karneval

Vážení rodiče,

současná situace nedovoluje pořádat hromadné akce.

Ale aby děti nebyly o všechno ochuzeny,

rozhodli jsme se uspořádat ve školce KARNEVAL.

 

Proto Vás prosíme,

připravte dětem karnevalové masky, nebo oprašte ty loňské,

a přineste je dětem do školky ve čtvrtek 18.2.2021.

My Vaše děti do nich oblékneme a pořádně se vyřádíme.

Připravíme i malé občerstvení (místo ranní svačinky – tu z jídelny

dětem odhlásíme) a nebude chybět ani tombola.

 

Už se všichni moc těšíme.

Školní akce

Školní rok 2020/21

 

Veškeré akce jsou na doporučení MŠMT zrušeny s ohledem na epidemiologickou situaci s koronavirem.

O případných změnách budete informováni na webových stránkách školy a nástěnkách MŠ.

Děkujeme za pochopení.

PLAVÁNÍ

Vážení rodiče,

vzhledem k dané situaci je výuka plavání do odvolání pozastavena.

Jak budeme vědět další informace, budeme vás informovat.

Děkujeme za pochopení.

Sběr

Prosíme rodiče, aby nevozili starý papír.

Soutěž ve sběru starého papíru je zrušena.

Děkujeme za pochopení.

Termíny vybírání školného:

3.2.2021

3.3.2021

7.4.2021

5.5.2021

3.6.2021

Keramický kroužek:

Rozvrh: 1x za 14 dní, začínáme od října

vždy ve čtvrtek dopoledne.

 Termíny:

 28.1.

11.2. 25.2.

11.3. 25.3.

8.4. 22.4.

Děti budou potřebovat zástěrku nebo nějaké volnější triko.

Kurzovné: 400,- Kč na školní rok