KORONAVIRUS

Informace k situaci KORONAVIR

Od pondělí 16.3.2020 až do odvolání je mateřská škola uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

Pro potvrzení o uzavření mateřské školy za účelem ošetřovného volejte 606 664 782. Judasová Ludmila

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Dobrý den všem,

 posíláme informace v souvislosti s USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření.

(Usnesení je připojeno v příloze)

Přílohy si můžete prostudovat v sekci AKTUALITY MŠ

 Za území Kyjovska byla Jihomoravským krajem určena škola ZŠ a MŠ Dr. Joklíka, jakožto škola,

která bude zajišťovat v současné situaci výkon péče o děti a žáky od 3 – 10 let rodičů z vybraných profesí.

 V této škole bude zajišťována péče o děti rodičů z následujících profesí:

-          bezpečnostních sborů,

-          obecní policie,

-          poskytovatelů zdravotních služeb, sociálních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví,

-          příslušníci ozbrojených sil,

-          a dále zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.

Nyní jsme ve fázi zjišťování požadavků o tuto péči ze strany rodičů z vybraných profesí.
Co pro to můžete udělat Vy – školy?

 Pokud se na Vás obrátí nějaký rodič s požadavkem na umístění dítěte do MŠ či ZŠ z výše uvedených důvodů (vybrané profese), postupujte následovně:

  • Vybídněte rodiče, aby se obrátili neprodleně s požadavkem na jejich zaměstnavatele

  • ZAMĚSTNAVATELI nechť je skrze rodiče přetlumočeno, aby sepsal seznam takových dětí od svých zaměstnanců a předal jej na MěÚ v Kyjově

                          Odbor školství, PaedDr. Ilona Slaninová - i.slaninova@mukyjov.cz, 606 795 006

                          a současně poslat na

                          Krizové řízení, Ing. Magdalena Kováčová – m.kovacova@mukyjov.cz, tel.: 606 629 260

              Forma seznamu:

    Hlavička: Název zaměstnavatele a jeho identifikační údaje

     Jmenný seznam dětí s uvedením roku narození

    Razítko a podpis statutárního zástupce zaměstnavatele

     Dokument poslat co nejdříve NASKENOVANÝ s podpisem e-mailem na výše uvedené kontakty (bude možno jej následně doplnit)

  • Informujte rodiče, že v případě umístění dětí do MŠ či ZŠ s výše popsaným provozem není nárok na čerpání dávky na ošetřovné.

Všechny tyto informace budou dnes rozeslány i na všechny městské a obecní úřady na celém Kyjovsku. Je možné, že rodiče se s požadavkem neobrátí na uzavřené školy a školky, ale na jejich zřizovatele.

 V případě nových informací k této záležitosti Vás budeme informovat.

 S pozdravem.

 Jana Blahová

referent školství

Městský úřad Kyjov

Odbor školství a kultury

Masarykovo nám. 30, 697 01

Tel: +420 518 697 587

Fax: +420 518 697 594

e-mail: j.blahova@mukyjov.cz

www.mestokyjov.cz

Úvodní stránka

Vítejte na stránkách naší mateřské školy.

Deti-1_2

"Na křídlech letí přání a sny našich dětí"

DÍÍÍKY :-)

Dnes bychom chtěli poděkovat panu knihovníkovi, panu Judasovi, který nám připravil besedu v knihovně a ukázal nám, jak krásné jsou knížky a co musíme udělat, abychom si je mohli v knihovně půjčit.

DĚKUJEME

Náš dík dnes patří babičce Lukáška Busty, paní Holé, která nás  provedla po areálu skládky komunálního odpadu v Těmicích.

Všechno nám ukázala a povyprávěla o tom proč a jak třídíme odpad a co se s ním děje po vytřídění.

DĚKUJEMÉÉÉÉ.

NOVÉ PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom touto cestou poděkovat vedení a personálu Základní školy speciální ve Vřesovicích

a mamince paní Úradníkové

 

za krásné, příjemně strávené dopoledne v jejich škole.

Ukázali nám, že ne všechny děti jsou šťastné, zdravé a spokojené v kruhu své rodiny, ale ukázali nám i to, jak moc se snaží aby je jejich hendikep co nejméně omezoval a aby jej co nejméně pocítily.

DĚKUJEME.

PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom touto cestou poděkovat tatínkovi panu Procházkovi za krásnou besedu. Připravil si pro naše děti poutavé vyprávění o zvířátkách a myslivosti

i s ukázkou výcviku loveckého psa.

Ještě jednou všichni MOC DĚKUJEME.

DALŠÍ PODĚKOVÁNÍ

Další VELKÝ DÍK

patří tatínkovi panu Novotnému,

který nás vzal do vinařství a ukázal nám, jak dlouhá je cesta od sladkého hroznu až po lahodné víno ve zdobených flaškách. Dostali jsme ochutnat jak hrozinky, tak slaďounkou, právě vylisovanou šťávu

a my mu MOC DĚKUJEME